Услуги

За търговско партньорство

1. Организиране на търговско представителство в България;

2. Подпомагане и придружаване на чужди партньори при осъществяването на търговски контакти в България;

3. Организиране на пътувания за предприемачи от България и срещи с потенциални клиенти от Европа

4. Организиране на пътувания за неправителствени организации от България и срещи със сродни организации от Европа