Услуги

Маркетингови проучвания и анализи

1. Изготвяне на пазарни проучвания.

2. Изготвяне на фирмени, браншови, секторни и регионални анализи;

3. Разработване на маркетингови стратегии и стратегическо планиране;

4. Анализ на логистиката и дистрибуционните канали за определени стокови групи или продукти;