Услуги

Финансово подпомагане по национални схеми

1. Разработване на проекти, подготовка и комлектоване на документация за кандидатстване за финансово подпомагане по национални схеми.

2. Консултации за финансиране и изготвяне на бизнес планове, икономически обосновки и комплектоване на документация и заявки за получаване на субсидии за производство на земеделска продукция, торове, препарати за растителна защита, инвестиционни и иновационни проекти и др.