Услуги

Дата Страна Възложител Проекти
2011 България „Синтекс –България” ООД, Агропек СПА, МЗХ Организиране и провеждане на обучения по подхода ЛИДЕР – Позиция 2“
2011 България „Проглед ”ЕООД „Изграждане и обзавеждане на къща за гости в с. Проглед, община Чепеларе, област Смолян”
2010 България „Булфрукт” ООД „Закупуване на технологично оборудване и инвентар за хладилник гр. Костенец, обл. Софийска”
2010 България „Аутостил” ЕООД „Изграждане на Автосервиз за автомобили и малогабаритна селскостопанска техника, и административно-битова сграда с търговска част”
2010 България „Алтрими” ЕООД „Изграждане на хотел с ресторант с в с.Песнопой, община Калояново, област Пловдив”
2010 България „Спортпласт” ЕООД ”Изграждане на цех за пластмасови изделия от готов гранулат, металообработка и административно – битова сграда” в с. Костиево, община „Марица”, област Пловдив
2009-2010 България Министерство на земеделието и храните, Агротек СПА, Италия Текуща и междинна оценка на Програмата за развитие на селските райони – ПРСР, 2007-2013
2009 България Община Калояново, обл. Пловдив Изграждане и подмяна на уличен водопровод в с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив М 321
2009 България Община Калояново, обл. Пловдив Изграждане на улица в с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив М 322
2009 България „Топ Клип” ООД Изграждане на микро предприятие за производство на клипсови ленти по М312
   03.2008 – 03.2009 България ДФЗ , Агротек СПА, Италия Техническа Помощ за Разплащателната Агенция, България”BG2005/017-353.03.01
  06 2006 - 03.2007 България Министерство на земеделието и храните, Агротек СПА, Италия Предварителна оценка на програма за развитие на селските райони в Бълария 2007 - 2013 г, съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони

Галерия - панаири и изложения

 • 1204805133_s7300828
 • 1204805142_s7300830
 • 1204805149_s7300831
 • 1204805158_s7300832
 • 1204805165_s7300833
 • 1204805173_s7300834
 • 1204805188_s7300835
 • 1204805195_s7300837
 • 1204805202_s7300838
 • 1204805209_s7300841
 • 1204805216_s7300843
 • 1204805223_s7300844
 • 1204805231_s7300845

Пазар на производителите и тържище, Сливен

 • pazar_na_proizvoditelite_i_turjishte_sliven
 • pazar_na_proizvoditelite_i_turjishte_sliven_2
 • pazar_na_proizvoditelite_i_turjishte_sliven_3
 • pazar_na_proizvoditelite_i_turjishte_sliven_4
 • pazar_na_proizvoditelite_i_turjishte_sliven_5

Пазар на производителите Кърджали 

 • pazar-kurdgali-1
 • pazar-kurdgali-2
 • pazar-kurdgali-3
 • pazar-kurdgali-4
 • pazar-kurdgali-5
 • pazar-kurdgali-6
 • pazar-kurdgali-7

ЕТ "Спектър-76", Бургас 

 • spectar-76-1
 • spectar-76-2
 • spectar-76-3

Винарска изба "Домейн Трифонов”, с. Песнопой 

 • dsc03957
 • dsc03959
 • dsc03963
 • dsc03979
 • dsc03985
 • dsc03985_a

"Староселска череша" ЕООД

 • alim2803
 • alim2804
 • alim2805
 • alim2806
 • alim2807
 • alim2808
 • alim2809
 • alim2810
 • alim2811
 • alim2812
 • cherry1
 • cherry2
 

 

Лозе, Димитър Трифонов 

 • loze-dimitur-trifonov
 

Дата Страна Възложител Проекти
  01 2009 - 03.2009 България AGROTEC SpA / ADE „Оценка на Изпълнението на Системата за Консултации в Земеделието (FAS) – EU DG AGRI-2008-EVAL-06”
2006 Холандия CEDFOB, European Centre for the Development of vocational Training Entrepreneurship in the agri-food sector, Programme Leonardo da Vinci II
2000 България IAK/ФАМАД, Германия УКраткосрочна мисия на тема “Анализ на структурата и функциите на българското Министерство на земеделието и горите – изготвяне на органиграма”