Услуги

Национален съюз на градинарите в България

      Документи  за изтегляне

      Устав 

      Молба - асоциран член 

      Молба за членство - фирми 

      Молба за членство - физически лица

 

 

Националният съюз на градинарите в България (НСГБ) е учреден през май 2003 г. като неправителствена организация с идеална цел. 
Понастоящем по-голямата част от членовете на НСГБ са крупни производители на традиционни и нетрадиционни за страната зеленчуци и плодове.
Немалка част от продукцията на членовете на Съюза се заготвя и доставя в чуждестранните хипер и супермаркетни вериги като “Метро”, “Билла”, Кауфланд, Карфур и “ХИТ”, българските “Фантастико”, “Фамилия”, “Пикадили”, ориентират се към експорт в Европа, Русия, Румъния или посрещат нуждите на преработвателните предприятия.
Около 20 % от членовете са производители на плодове в новосъздадени овощни насаждения. 
Една от основните цели на Съюза е да съдейства за разширяване на износа и за засилване на конкурентоспособността на българските плодове, зеленчуци и цветя на международните пазари.
За постигане на своите цели НСГБ осъществява посредничество при създаването на бизнес-контакти, информиране на членовете на Съюза за организиране на изложби и панаири в страната и чужбина, а при възможност съдействие за участие в тях и много други.
Съюзът е участвал в разработването и подготовката за изпълнение на Национална стратегия за развитие на градинарството съвместно с МЗГ и други научни институти в България. 
Активната позиция по време на работата по Стратегията в значителна степен спомогна за установяването на Съюза в публичното пространство и приемането му за официален партньор от страна на държавните и обществени структури, ангажирани с проблемите на земеделието у нас.
НСГБ участва със свои представители в работни групи и комисии по проблемите с усвояването на предприсъединителните фондове – САПАРД, ПРСР, изготвяне на нормативни документи и благодарение на активната позиция на своите представители успя да защити интересите на земеделските производители, като се пребори за допълнителни средства по Мярка 1 на програма САПАРД и М121 на ПРСР за сектор плодове и зеленчуци.
Съюзът е инициатор на започналите обсъждания за субсидии за водата за напояване, увеличаване на субсидиите за зеленчуци и плодове, както по размер на субсидиите, така и по видове схеми за различните култури, които да се субсидират, за възможността за намаляване на ДДС за пресните плодове и зеленчуци, за увеличаване на бюджетите за трайни насаждения по ДФЗ и програма САПАРД, ПРСР за промяна на Наредбите за осигуряване на сезонните работници в земеделието и др.
Изразено беше становището на съюза да се предостави възможност на земеделски производители за съществуващите преди години схеми и проекти “От социални помощи към заетост”, което ще намали финансовата тежест на фермерите.
НСГБ се наложи и като пълноправен партньор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) в България при провеждането на традиционните срещи-договаряния между производители и преработватели на плодове и зеленчуци. 
Още през 2005 г. на среща с СППЗ, СПП и НСГБ при зам. министър Бойко Боев на МЗГ за подобряване на връзките и планиране и координиране на дейността в секторите, НСГБ излезе с предложение за сключване на рамкови договори между производители и преработватели, за чието изпълнение съюзите да станат гаранти и същите да се регистрират в ДФЗ, за да е ясно, за какви количества суровини има сключени договори и ако не са изпълнени само тогава да се разрешава внос на продукти, които се произвеждат в България по същото време, когато се заявява внос.
Днес, когато състоянието на сектора е много тежко,много хора отчитат, че предложението, което не се прие тогава е можело да съхрани голям брой производители на плодове и зеленчуци в България.
През 2005 г. НСГБ участва с общ щанд съвместно с НСПП на изложението “Агра“, където бяха представена дейността и целите на съюза. 
През октомври 2006 г. НСГБ участва в Конференцията по случай международния ден по хранене с индивидуален щанд, на който беше представена продукцията на членове на съюза. През декември 2007г. НСГБ отново беше сред малкото браншови организации участвали с конкретни мероприятия по случай международния ден за борба със затлъстяването. По инициатива на членове на НСГБ бяха дарени плодове на една детска градина и ясла за менюто на децата за цяла седмица.
Съюзът получи широка публичност и неговите представители успяват да представят и интересите на производителите на зеленчуци и плодове от цялата страна пред държавните институции. За съжаление земеделските производители осъзнали необходимостта от обединяване и лобиране за техните интереси (членуващи в съюза) на национално ниво са все още малко. Това е една от причините на този етап секторът да не е сред приоритетите на националната политика и земеделието, поради което от голям износител на пресни плодове и зеленчуци България се превърна във вносител с голям потенциал, тъй като ежегодно производството намалява. 


 През настоящата 2012 година, във ВЕНЛО, ХОЛАНДИЯ ще се проведе Специализираното световно изложение ФЛОРИАДЕ 2012. Същото ще бъде открито на 5 април и ще продължи 6 месеца до 7 октомври 2012 година.
Българското национално участие ще бъде организирано от Националния съюз на градинарите в България, а техническата подготовка и обслужване от ЕКСПОЦЕНТЪР ООД. 
С писмо от 10.06.2011г. Министъра на земеделието и храните – г-н Мирослав Найденов, потвърди участието на Република България в Световното изложение със своя самостоятелна експозиция от градини засадени с различни видове български рози на територия от 500 кв.м. и закрита площ (в рамките на българската градина) от 80 кв.м.,
Експозицията ще бъде представена в първа тематична зона – РЕЛАКС И ЛЕЧЕНИЕ.
ФЛОРИАДЕ‘12 е световно изложение, което се провежда веднъж на 10 години в различни региони на Холандия.
Предстоящото Световно изложение в Холандия е продължение на проведените през последните години специализирани тематични изложения: ЕКСПО’90 - Осака, Япония; ФЛОРИАДЕ’92 – Хага, Холандия; ЕКСПО - IGA’93 - Щутгарт, Германия; ЕКСПО’99 - Кунминг, Китай; ФЛОРИАДА’02 – Харлемермер, Холандия; IGA’03 – Рощок, Германия.
Предстоящото изложение ще се проведе в пет тематични зони:
- Релакс и лечение;
- Еко двигатели;
- Образование и иновация;
- Околна среда;
- Сцена на световно шоу.
В целева изложбена експозиция на България, във витрини, ще бъдат представени мостри от всички стоки и продукти произвеждани от рози, розово масло и други етерични масла на българската парфюмерийна и козметична промишленост.
В националната градина ще бъдат засадени почти всички култури, от които се правят етерични масла.
Ще бъде направена изложба на всички продукти от етерични масла и тяхната употреба в аромотерапията и монтирани плазмени екрани на които да бъдат рекламирани местата и начина на приложение на аромотерапията. 
Успоредно с това чрез видео реклама ще бъдат демонстрирани условията за туризъм, отдих и почивка; екологична политика.
Средствата за организиране на националното участие се набират от Националния съюз на градинарите и ЕКСПОЦЕНТЪР ООД чрез спонсори, реклами и такси участия.
По предварителни данни се очаква ФЛОРИАДЕ’12 да бъде посетено от повече от 4 милиона посетители от цял свят.
 Българското национално участие в FLORIADE 2012 г., Венло, Холандия ще предостави нови възможности за разширяване на бизнес контактите на българските фирми с партньори от Холандия и от цял свят.
Както при всички от последните издания на Floriade, българските производители може да участват по различни начини: да бъдат постоянен или временен участник на закрита или открита площ. 
Да представят техните продукти чрез реклама или чрез предоставяне на стоки на консигнация.
Това е най-добрият шанс за създаване на нов пазар, нови клиенти и потребителски ориентирано представяне на продуктите. 

ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ
Закрита изложбена площ
Открита изложбена площ
Реклама
Стоки и продукти на консигнация

Статута на РЕКЛАМОДАТЕЛ включва: рекламна страница на списание “Bulgaria open doors” на английски и немски език; реклама на логото Ви в информационната дипляна на английски език; ежедневно излъчване на видео реклама в изложбената зала и бизнес-центъра; разпространение на рекламно-информационни материали на фирмата Ви; съдействие в организирането на презентации на фирмата Ви по време на изложението.


За повече информация:

Уеб сайт: Флориаде 2012, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


От месец април 2004 г. офисът на НСГБ се намира на адрес
гр. София 1000, бул. “Александър Стамболийски” № 27, Б. Лице за контакт: Мариана Милтенова.

От юни 2010г. Председател на НСГБ е д-р Слави Трифонов.


Управителен съвет: 
Председател: Слави Трифонов
Членове: Валери Велев; Иван Стойков;Ради Радев;Борислава Иванова;Мариана Милтенова;Тодор Йорданов;Пенка Великова; Стефан Колев

Контролен Съвет :
Председател: Атанас Илиев
Стефан Иванов
Борислава Римпева

Желаещите да станат редовни членове на НСГБ могат да се запознаят с Устава на съюза и да подадат молба по образец (ЕТ, ЧЗП или Юридически лица ООД, АД) до Управителния съвет и да я изпратят на нашия адрес:
гр. София 1000, бул. “Александър Стамболийски” № 27, Б. Лице за контакт: Мариана Милтенова.
След приемането им и плащане на встъпителния и годишния членски внос те стават редовни членове на съюза.
Членският внос е 200лв. годишно , а встъпителната вноска е 100лв.