Услуги

Изложения, конференции, обучения

1. Участие на български фирми в национални и международни изложения

2. Организиране на професионални и туристически групи за посещение на международно-значими панаири и изложения (в т.ч. трансфер от и до летище, настаняване, транспорт и пр.)

3. Организиране на PR-кампании за нови продукти на българския пазар