Услуги

“АБК-Агробизнесконсулт” ООД предлага следните услуги:
  Подкрепа при усвояване на средства от европейските фондове
   - За земеделски стопанства, кооперации и частни земеделски производители, преработватели на земеделски и горски продукти 
   - Микро, малки и средни предприятия 
   - За общини 

  Финансово подпомагане по национални схеми

  Услуги във връзка с отпускане на кредити

  Маркетингови проучвания и анализи

  За търговско партньорство

  Изложения, конференции, обучения


  Цялостно консултиране и помощ при набавяне на документите, необходими за окомплектоване на заявките за отпускане на финансова помощ по Европейските фондове след изпълнение на проекта.