Недвижими имоти

9,8 500 .. , . , , .

8 123 . , . , .

15 , . , , . 311 70 %

, , 92, 5 .. , 2 40 .. , ? 327 .. . , , 5 .
350 .. .