Семинари и работни срещи

Запознайте се с нашия опит в организационното подпомагане при провеждането на мероприятия, семинари, конференции, работни срещи и др.


Организиране на 9-то и 10-то заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД по мярката “Техническа помощ” на програма САПАРД (2005 г.) 


Провеждане на две национални кръгли маси по проблемите на превантивния контрол при производството на пчелен мед с участие на експерти от ЕС през месец юни 2002 г. и месец септември 2003 г. (по 40 човека)


Организиране на 8 заседания на работни групи (35-40 човека всяка) за изготвяне на Национална стратегия за развитие на лечебните растения в страната с участието на експерти от ЕС (2002 – 2003 г.)


Организиране на национален семинар по прилагане на системата НАССР с експерти от ЕС през месец май 2002 г. (50 души)


Провеждане на международна конференция за експортно застраховане и финансиране в хотел “Хилтън” през месец юни 2001 г (200 души)


Обучения и семинари за земеделски производители и представители на областни Дирекции на Държавен фонд “Земеделие” в 6 града на България през месец септември 2001 г. по мярката “Създаване на организации на производители” с участие на чуждестранен експерт от ЕС (над 350 души).


Провеждане на пет национални срещи между производители и преработватели на плодове и зеленчуци с участието на международни експерти от ЕС, заместник министъра на земеделието и горите и председатели на комисии в Народното събрание през ноември 2001 г., февруари 2002 г., ноември 2002 г., февруари 2003 г., ноември 2003 г (средно между 200 - 220 души на всяка среща) в Новотел Пловдив (хотел “Принцес”) и хотел Аугуста, гр. Хисаря.


Двудневен семинар с международно участие за ръководство и управление следприватизационен контрол – юли 1998 г. в Националния дворец на културата (120 души)


Организиране на международен семинар по прилагане на системата НАССР с експерти от ЕС на изложението Ануга в Кьолн през месец октомври 2001 г. (40 души)