Проекти по програма САПАРД

През последните години насочихме основната си дейност към разработване на инвестиционни проекти, бизнес-планове в земеделието и хранително-вкусовата промишленост (пазари на производители и тържища, преработвателни предприятия) и инфраструктурни проекти за общините, включително канализация, ВиК, пътища за финансова подкрепа по програма САПАРД . Проектите са разработени по правилата на програма САПАРД. Малка част от тях, по решение на инвеститорите, са реализирани с финансиране от други източници. Изготвени са бизнес планове, инвестиционни проекти, технически и технологични проекти на частни, общински фирми,земеделски производители и общини за над 60 000 000 лв.инвестиционна стойност.

Галерия - програма САПАРД

Дата Страна Възложител Проекти
2005-2006 България Димитър Трифонов – частен земеделски производител Създаване на 24,4 дка лозово насаждение в с. Старо село
2005-2006 България "Стряма-2002" ООД Изграждане на малка селска винарска изба в с. Песнопой, община Калояново.
2004-2006 България “Родопи - плодове и гъби” ООД “Изграждане на малко предприятие за преработка на селскостопанска продукция и диворастящи гъби”
2004-2006 България “Пазар на производителите - Кърджали” АД “Изграждане на пазар на производителите на плодове, зеленчуци и цветя в град Кърджали”
2003-2006 България “Милкиекс” ООД “Обновяване и разширение на млекопреработвателно предприятие в гр. Севлиево”
Декември 2005 България МЗГ, ДФЗ, Агенция САПАРД Организиране на 10-то заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД по мярката на програма САПАРД за техническа помощ
Юни 2005 България МЗГ, ДФЗ, Агенция САПАРД Организиране на 9-то заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД по мярката на програма САПАРД за техническа помощ
2005 България “Пазар на производителите - Пазарджик” АД “Изграждане на модулни покрития над места за производители на “Пазар на производителя“ АД – с. Огняново, Пазарджик”
2005 България “Агропродукт-Маринов” ЕООД гр. Ловеч Разработване на технологичен проект за създаване на черешово насаждение
2004-2005 България “Стърджан Акуафармс - България” АД “Изграждане на тържище (пазар на едро) за риба” в гр. София
2004-2005 България “Лимекс” ООД “Изграждане на пазар на производителите на плодове и зеленчуци” в гр. София
2004-2005 България “Латика” ООД Изготвяне на технологичен проект за създаване и отглеждане на 415 дка черешово насаждение
2004 България Община Родопи – Пловдив “Изграждане на канализация в община РОДОПИ с подобекти - главен канализационен колектор 1 и външен отвеждащ колектор в с. Първенец и външен отвеждащ колектор и главен клектор 1 в с. Марково”
2004 България "Мразко-2002" ООД Закупуване на селскостопанска техника – трактор и прикачен инвентар, специализиран за овощни насаждения.
2004 България Рашко Мечтанов, частен земеделски производител “Разширение на складова база и инсталиране на оборудване за сушене, манипулация и пакетиране на тютюн “ с. Черногорово, община Пазарджик”
2003-2004 България ЕТ "Спектър-76", Бургас “Създаване и отглеждане на 203 дка черешово насаждение”
2003-2004 България “Рубикон” ООД “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, цех за производство на кетчуп и майонеза и цех за преработка на мед в с. Стряма, Раковски”
2003-2004 България “Агротекс” ООД, Пазарджик “Създаване и отглеждане на 50 дка черешово, 167 дка вишнево и 50 дка крушово насаждение”
2002 България Рашко Мечтанов, частен земеделски производител “Изграждане на складово стопанство за сушене и съхранение на тютюн – изграждане на складово помещение за съхранение на тютюн, изграждане и оборудване на сушилня в с. Черногорово, община Пазарджик”
2002 България “Булриб” ООД “Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на риба и рибни продукти, с. Рибарица”
2002 България “Софбиолайф”, ООД “Обновяване и разширение на млекопреработвателно предприятие в гр. Свищов”
2002 България “Мразко - 2002” ООД “Създаване на черешова градина – 123 дка”