ПРСР - програма за развитие на селските райони, 2007-2013

Дата Страна Възложител Проекти
2011 България „Синтекс –България” ООД, Агропек СПА, МЗХ Организиране и провеждане на обучения по подхода ЛИДЕР – Позиция 2“
2011 България „Проглед ”ЕООД „Изграждане и обзавеждане на къща за гости в с. Проглед, община Чепеларе, област Смолян”
2010 България „Булфрукт” ООД „Закупуване на технологично оборудване и инвентар за хладилник гр. Костенец, обл. Софийска”
2010 България „Аутостил” ЕООД „Изграждане на Автосервиз за автомобили и малогабаритна селскостопанска техника, и административно-битова сграда с търговска част”
2010 България „Алтрими” ЕООД „Изграждане на хотел с ресторант с в с.Песнопой, община Калояново, област Пловдив”
2010 България „Спортпласт” ЕООД ”Изграждане на цех за пластмасови изделия от готов гранулат, металообработка и административно – битова сграда” в с. Костиево, община „Марица”, област Пловдив
2009-2010 България Министерство на земеделието и храните, Агротек СПА, Италия Текуща и междинна оценка на Програмата за развитие на селските райони – ПРСР, 2007-2013
2009 България Община Калояново, обл. Пловдив Изграждане и подмяна на уличен водопровод в с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив М 321
2009 България Община Калояново, обл. Пловдив Изграждане на улица в с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив М 322
2009 България „Топ Клип” ООД Изграждане на микро предприятие за производство на клипсови ленти по М312
   03.2008 – 03.2009 България ДФЗ , Агротек СПА, Италия Техническа Помощ за Разплащателната Агенция, България”BG2005/017-353.03.01
  06 2006 - 03.2007 България Министерство на земеделието и храните, Агротек СПА, Италия Предварителна оценка на програма за развитие на селските райони в Бълария 2007 - 2013 г, съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони