Проекти по програма Фар

Програма ФАР е един от трите предприсъединителни инструмента, финансирани от ЕС, за подпомагане подготовката на страните-кандидатки от Централна и Източна Европа за членство в Европейския съюз. „АБК-Агробизнесконсулт” ООД и отделни нейни експерти са участвали в реализацията на няколко проекта по програма PHARE.

Дата Страна Възложител Проекти
2006-2007 България EC, PHARE, Agrotec S.P.A., Консорциум Scanagry Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на Република България, която се съ-финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
2001 България PHARE Project Halcrow Rural Management U.K. Ltd. Изготвяне на детайлизирани мерки за създаване на организации на производителите, като част от Националния план за развитие на земеделието за изпълнение на програма САПАРД
2000 България ЕС, PHARE, ASA Германия Краткосрочна мисия “Техническа подкрепа на отдела по Интеграционна политика и изготвяне на политически анализи в предприсъединителния съюз” – МЗГ. Основните дейности бяха свързани с анализиране на съществуващата институционална структура и административни процедури във връзка с хармонизирането на законодателната база в сектор плодове и зеленчуци.
1999 България ЕС, PHARE “Булагро” ООД Краткосрочна мисия при подготовката на програма САПАРД “Доклад за състоянието на сектора и предложение за мерки за възстановяване на производството на пресни плодове и зеленчуци и преработката им и включването им в плана за развитие на земеделието и селските райони в България реализиран чрез програма САПАРД”