Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Германското Дружество за техническо сътрудничество - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH - подпомага реформите и процесите на промяна в развиващите се страни и в страните, намиращи се в процес на трансформация с цел устойчиво подобряване на условията на живот и перспективите за тяхното население.

Дата Страна Възложител Проекти
2006 България Университет Заарланд, Заарбрюкен, Германия Center for Evaluation Заключителна оценка на проекта на GTZ, Германия “Развитие на планински регион Ловеч, както и на българското овощарство и лозарство” (проект № 2003.2160.4)
2002-2003 България GTZ, Германия Дългосрочни експертни мисии по проект “Насърчаване на българската преработвателна промишленост”
2000-2002 България GTZ, Германия Координация и реализация на проект “Насърчаване на българската преработвателна промишленост”
1997-2001 България AFC/GTZ Изпълнение на проект “Пазари на едро за плодове, зеленчуци и цветя в България”, с финансова подкрепа от ЕБВР и техническа помощ от GTZ, Германия
2000 България GTZ, Германия Предварително проучване на проект “Насърчаване на българската преработвателна промишленост”
1993-1995 България BMZ/GTZ, Германия Проучване на сектора на плодовете и зеленчуците в България
1992 България BMZ/GTZ, Германия Проучване на сектора на пресните плодове и зеленчуци в България