Пазарни проучвания и анализи

Важна част от дейността на АБК-Агробизнесконсулт ООД заемат пазарните проучвания и анализи. По поръчка на някои европейски институции и частни възложители са разработени редица пазарни анализи и проучвания.

Дата Страна Възложител Проекти
Ноември 2010 България Италиански институт за външна търговия, Италия Производство, внос, износ, дистрибуция, разпространение и потребление на биологични продукти в България
Октомври 2010 България Италиански институт за външна търговия, Италия Пазарно проучване в областта на млечния сектор, зоотехника и пазар на месото в България за периода 2007 – 2009 год.
Април 2010 България Италиански институт за външна търговия, Италия Секторен анализ на пазара в българия на пресни плодове и конкретно на ябълките за периода 2005 – 2009 год. Общ преглед на вноса и износа на зеленчуци.
2007 България CMA, Германия Маркетингово проучване на тема “Български вносители на едър рогат добитък и мандри, които имат и животновъдни ферми”
2007 България CMA, Германия Маркетингово проучване на тема “Български търговци на едро и вносители на цветя и декоративни растения”
2006 България Homann Feinkost & Ko. KGC Маркетингово проучване на производството на някои асортименти преработени плодове и зеленчуци в България и придружаване на клиенти и инвеститори от Германия
2006 България CMA, Германия Маркетингово проучване на тема “Български вносители на месо и месни продукти”
2004 България CMA and Product+ Market Agrobusiness Consulting GmbH, Германия Проект по техническата помощ за "Състояние, анализ и бъдещо развитие на търговията на дребно с хранителни продукти в България, Румъния и Хърватска".
2000 България AFC, Германия Анализ и проучване възможностите за закупуване на свиневъден комплекс в гр. Сливен от германски инвеститори. Подкрепа и придружаване на чуждите инвеститори в България.
1993-1995 България CMA and Product+ Market Agrobusiness Consulting GmbH, Германия Секторен анализ на състоянието на месопреработвателната промишленост в България
1994 България Европейска банка за възстановяване и развитие - ЕБВР Маркетингово проучване и анализ на млекопреработвателния сектор в България
1993 България Европейска банка за възстановяване и развитие - ЕБВР Предварително проучване за проект “Пазари на едро за пресни плодове и зеленчуци”