AFC Consultants International GmbH

AFC Consultants International GmbH е създадена през 1973 г. От началото на съществуването си, фирмата е работила по различни проекти в над 150 страни. Сътрудничеството на AFC Consultants International GmbH и АБК води началото си от 1993 г.и продължава до днес, като съвместно са реализирани няколко проекта между правителствата на Германия и България.
Повече за AFC Consultants International GmbH можете да научите на www.afc-bonn.de

Галерия - AFC Consulting Group 

Дата Страна Възложител Проекти
1997-2001 България AFC/GTZ Реализация на проект “Изграждане на Пазари на едро за плодове, зеленчуци и цветя в България” с финансова подкрепа от ЕБВР и техническа помощ от GTZ – Германия. Разработване на бизнес- планове и инвестиционни проекти за изграждане на тържища и пазари на производителите в Сливен, Хасково, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Опит в създаването на организации на производителите, кооперации и професионални съюзи в регионите Сливен, Хасково и др. в съответствие с изискванията и нормативната база; анализи на грешките и трудностите при създаването на организации на производителите в посочените райони.
1997-1998 България AFC Координация и реализация на проект “Подпомагане на българското правителство (Министерство на земеделието и горите, Министерство на промишлеността и Агенция за приватизация) в приватизационния процес на предприятията от хранително вкусовата и преработвателна промишленост”
1992-1993 България Министерство на земеделието на Германия/AFC Организиране на три международни семинара на тема пазари на едро, приватизация и управление на приватизирани компании