Програма за развитие на селските районии

, PHARE, , GTZ-.
, , , , , .
. , , .
.