Програма “Развитие на човешките ресурси”

, .

1: - . , .
2: , .
3:
4:
1
,
2

3
,