Европейски фондове

„АБК –Агробизнесконсулт” ООД е първата частна консултантска фирма в България в областта на земеделието и хранителната промишленост, регистрирана през 1993г.
Специализирана е в изготвянето на проекти за кандидатстване по програмите за европейско финансиране на българското земеделие и преработвателна промишленост. Познава в детайли ПРСР 2007-2013 г.
„АБК –Агробизнесконсулт” предоставя консултации по всички мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. включително земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм, алтернативен бизнес в земеделието, микро, малки, следни и големи предприятия.

Не се колебайте, обадете се, за да Ви подкрепим, развием и помогнем да реализирате Вашите идеи и мечти!