Агробизнесконсулт

Добре дошли на интернет-страницата на “АБК-Агробизнесконсулт” ООД!


 “АБК-Агробизнесконсулт” ООД е 100% частна фирма създадена през 1993 г. В периода 1997 -2009 Дружеството е Joint-Venture, с участието на една от най-големите консултантски фирми от Германия – AFC Consultants International GmbH. След 2010г. Дружеството, работи с AFC Consultants International GmbH, Германия, като партньор.

Фирмата ни е специализирана за консултантски услуги в областите:
  земеделие, 
  преработвателна и хранително-вкусова промишленост,
  преработка на горски продукти и дървесина,
  съхранение, пакетиране и реализацията на земеделски и хранителни продукти,
  маркетингови проучвания и анализи,
  бизнес и финансово планиране в малки, средни и големи предприятия,
  инвестиционни проекти,
  технологично проектиране,
  проектен мениджмънт.

Разполагаме с висококвалифицирани кадри с различни специалности за разработване на инвестиционни проекти, технически и технологични проекти, бизнес планове и подготовка на формуляри и досиета за кандидатстване за финансово подпомагане чрез структурните фондове и oперативните програми на ЕС и грантовите схеми по различни програми. Нашите специалисти разполагат и с богат практически опит.

Извършваме организационно подпомагане при провеждането на мероприятия, семинари, конференции, работни срещи, както и участия в изложения и конференции в страната и чужбина.

От сътрудничеството си с различни партньори се очерта необходимостта от подкрепа при намирането на подходящи промишлени и селскостопански обекти. В тази връзка решихме да отговорим на тази потребност разширявайки дейността си в още едно ново направление, а именно “Недвижими имоти”, което официално ще стартира през 2012 г. 

„АБК –Агробизнесконсулт” ООД е първата частна консултантска фирма в България в областта на земеделието и хранителната промишленост, регистрирана през 1993г.
Специализирана е в изготвянето на проекти за кандидатстване по програмите за европейско финансиране на българското земеделие и преработвателна промишленост. Познава в детайли ПРСР 2007-2013 г.
„АБК –Агробизнесконсулт” предоставя консултации по всички мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. включително земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм, алтернативен бизнес в земеделието, микро, малки, следни и големи предприятия.

 Не се колебайте, обадете се, за да Ви подкрепим, развием и помогнем да реализирате Вашите идеи и мечти!
Надяваме се, че бихме могли да Ви бъдем полезни и ще се радваме да се свържете с нас!

С пожелание за успешно сътрудничество!